A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Lào - Việt Nam năm 2017 "

 

UBND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 179 /PGD&ĐT

V/v triển khai cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Việt Trì, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, PT Hermann;

Giám đốc TTBTTEMCTT Việt Trì.

 

 

 

          Thực hiện Văn bản số 750/SGD&ĐT-VP ngày 2/6/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ về việc triển khai cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đề nghị Hiệu trưởng các trường chỉ đạo triển khai cuộc thi như sau:

          Thông qua trang Web, thư điện tử, sổ liên lạc điện tử của trường triển khai Kế hoạch, thể lệ và đề cương Cuộc thi đến toàn thể CB, GV, NV và học sinh (có kế hoạch, thể lệ và đề cương đính kèm).

          Động viên, khích lệ 100% CB, GV, NV tham gia cuộc thi với 1 hoặc cả 2 hình thức thi trắc nghiệm và thi viết. Đối với học sinh, đề nghị nhà trường thông báo cho học sinh từ khối 3 năm học 2016-2017 trở lên, vận động và khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi dưới hình thức thi trắc nghiệm truy cập vào một trong các trang Web của Ban tổ chức.

          Đối với bài thi viết của giáo viên (nếu có), đề nghị nhà trường hướng dẫn giáo viên gửi bài dự thi về Ban tuyên giáo Thành uỷ trước ngày 10/8/2017 để gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh.

          Các trường báo cáo số lượng lượt tham gia thi trắc nghiệm hàng tuần và số lượng bài viết tham gia dự thi về phòng GD&ĐT (qua địa chỉ mail anhviettri@gmail.com) trước các ngày 20/7, 3/8 và 17/8 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT (Lưu ý: Không cộng dồn số lượng người tham gia dư thi qua các lần báo cáo)

          Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Trì đề nghị các trường qua tâm, triển khai cuộc thi và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu: PGD&ĐT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Huy Hiền

 Tệp đính kèm:
CV_I_750_S_GD_cc_c_s_GD1.PDF

Nguồn: mnhoahong.pgdviettri.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 04 : 259